Contact

POLAND:
Józef Jezusek
+48 505 112 279
32 43 055 13 
ul. Rudzka 2
44-293 Gaszowice
e-mail: biuro@jezusek.eu

ABROAD:  Podobny obraz
Sławomir Ibrom
+48 533 554 048
e-mail: biuro@jezusek.eu

map